Брегал доо Делчево е компанија која се занимава со продажба на големо во соработка со правни лица (фирми). Брегал доо е основано во Делчево, Република Македонија, во 2005 год., од високо стручен тим, кој се прошири и денес дава и нуди артикли и услуги низ целата земја. Увоз, продажба и дистрибуција на квалитетни производи ( our brand name: HAND PRODUCTS ) е главната цел на нашата работа, задоволен клиент кој го признава нашиот квалитет се наоѓа во центарот на сите наши планови и активности.