Брегал

Брегал реализирани проекти 2020

мај 25, 2021
Ivana Gjorgjioski
Брегал референтни проекти 2020

Презентација на реализираните проекти во текот на 2020 година:

  1. Автоматски машини за FFP2 маски
  2. Машини за трослојни маски
  3. Автоматска кројница (cutter Orox+spreader)
  4. Машини за печатарска индустрија
  5. Машини везачки – Автоматски машини

Leave a comment